Newyddion Diweddaraf

Neges Blog: Beardsley Malory

Ddydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2016 fe wnaeth Dr Samantha Rayner (UCL) a mi ymweld â lle rhyfeddol; drwy garedigrwydd Llyfrgell Prifysgol Bangor a Chanolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr: sef uned storio llyfrau.  Yng nghornel ystâd ddiwydiannol yng Ngogledd Cymru, mae'r warws enfawr hwn yn gartref i filoedd o gyfrolau sy'n eiddo i Brifysgol Bangor. 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Awst 2018

Symposiwm undydd: 'Chwedlau Arthur yng Nghymru a thu Hwnt' - post blog

28 Mehefin 2018 cynhaliwyd y symposiwm undydd ‘Chwedlau Arthur yng Nghymru a thu Hwnt / Arthurian Legends in Wales and beyond’. Gan adeiladu ar hanes hir o gydweithio mewn ymchwil, noddwyd y digwyddiad gan Brifysgolion Bangor ac Aberystwyth trwy’r Ganolfan Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar (SACMC), ac fe’i trefnwyd ym Mangor gan y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd ...

Dyddiad cyhoeddi: 16 Gorffennaf 2018

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau ArthuraiddPrifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mai 2018

Gotfrit von Straszburg, Trystan 1821

Rydym yn darganfod ychydig o drysorau wrth gatalogio casgliad Aruthuraidd Harries Sir y Fflint.  Y trysor diweddaraf yw fersiwn o Trystan gan Gottfried von Strassburg a argraffwyd ar bapur a wnaed â llaw, dyddiedig 1821.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Ebrill 2018

Yr Athro Raluca Radulescu yn cyflwyno darlith gwadd i Gymdeithas Hanesyddol Sir y Fflint

Cyflwynodd yr Athro Raluca Radulescu ddarlith wadd ar y pwnc 'Brenin Arthur yng Nghasgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint a Chasgliad Arthuraidd Prifysgol Bangor' ar wahoddiad Cymdeithas Hanes Sir y Fflint ar 24 Mawrth 2018.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Mawrth 2018