Ein Prosiectau

Prosiectau

Prosiectau Ôl-radd

PhD

Mae Elen Ifan yn ymchwilio i T. Gwynn Jones, ac yn benodol i'r berthynas rhwng barddoniaeth a cherddoriaeth yn ei waith. Mae hyn yn cynnwys cyfieithiadau o destunau chwedlonol Gwyddeleg, ac eraill yn ymwneud â thraddodiadau Arthuraidd.

Dyfarnwyd i Ashley Walchester-Bailes ysgoloriaeth bwysig y Brethynwyr. Mae'n ymchwilio i'r adfywiad a'r twf a welwyd yn astudiaethau Arthuraidd o'r 19g ymlaen, gan edrych yn benodol ar brosiectau golygyddol a'r effaith a gawsant ar ddiddordeb poblogaidd ac ysgolheigaidd yn y chwedl yn Saesneg.

Mae Audrey Martin wrthi'n archwilio testunau'r cyfnod Normanaidd ac ôl-Normanaidd. Yn benodol, mae hi'n gweithio ar draddodiadau Sieffreaidd a'u cyd-destun diwylliannol yn y Lloegr amlieithog.

Prosiectau a Chymrodyr Cyfredol

Yn sgil prosiect AHRC/Llyfrgell Brydeinig/UCL, ‘The Academic Book of the Future’, trefnwyd cystadleuaeth gan y Gymdeithas Arthuraidd Ryngwladol (Cangen Prydain) a Phrifysgol Bangor (Llyfrgell a Chasgliadau Arbennig). Dr Anastasija Ropa, alumna Bangor (2014), enillodd y wobr o gymrodoriaeth yn y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd, haf 2015. Gweler yma ei hadroddiad ar ei gwaith ar yr argraffiadau prin o Rolleston sydd yng nghasgliad Harries Sir y Fflint.

Prosiectau Impact ac Ehangu Mynediad

Mae Astudiaethau Arthuraidd erioed yn rhan amlwg o weithgarwch academyddion Prifysgol Bangor, wrth iddynt ymwneud â’r cyhoedd yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Dros y degawdau hefyd, mae nifer fawr o gyfraniadau yn y cyfryngau cenedlaethol a rhyngwladol – o erthyglau amlwg yn y wasg i raglenni dogfen pwysig – wedi derbyn mewnbwn gan ymgynghorwyr arbenigol o  Fangor.

Ers 2015, pan ddechreuwyd ffurfioli gweithgareddau’r Ganolfan, dechreuwyd trefnu ystod ehangach o weithgareddau (rhai academaidd ac eraill sy’n cael effaith uniongyrchol yn y gymuned).

I ddysgu rhagor am ein harbenigedd neu i wahodd un o’n haelodau i gyfrannu i ddigwyddiad, cysylltwch ag un o Gyfarwyddwyr y Ganolfan.

Digwyddiadau diweddar: ysgolheictod ac impact

Y Brenin Arthur: Diwrnod o hwyl i’r teulu. Mehefin 2016

Y Brenin Arthur: Diwrnod o hwyl i’r teulu. Digwyddiad i ddisgyblion ysgol Gwynedd a Môn (blynyddoedd 2 i 6) a ddenodd dros 450 o blant a’u hathrawon, mewn cyd-weithrediad â Chastell Caernarfon (CADW), Llyfrgell, Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor; Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau; Canolfan Astudiaethau Arthuraidd.

Wele rai o’r gweithgareddau:

 • Sgyrsiau a gwers ymarferol ar greu llawysgrifau canoloesol (yr Athro Raluca Radulescu);
 • Cynllunio cestyll 3D â chyfrifiaduron;
 • Perfformiadau a chwedlau canoloesol ac Arthuraidd;
 • Teithiau hanesyddol o gwmpas y castell (Dr Euryn Roberts),
 • Celf a chrefft a llawer mwy.
 • Cafwyd cyfraniadau gan fyfyrwyr MA a PhD Astudiaethau Arthuraidd, a myfyrwyr israddedig sy’n weithgar yng Nghymdeithas y Ddrama Saesneg Prifysgol Bangor, yn ogystal â’r Gymdeithas Ail-Greu, ac aml i ysgol academaidd (Saesneg, Hanes ac Archaeoleg, Addysg).

Diwrnod o Hwyl Ganoloesol, Mehefin 2015

Diwrnod o Hwyl Ganoloesol (trefnwyd gan yr Athro Raluca Radulescu, gyda Shan Robinson, Swyddog Casgliadau Arbennig Llyfrgell ac Archifau Prifysgol Bangor; staff Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau):

 • Sgyrsiau ar y broses o greu llawysgrifau canoloesol (Arthuraidd) gan yr Athro Radulescu;
 • Chwedlau Arthuraidd;
 • Ymchwil am y Seint Greal yn narllenfa ysblennydd Shankland, Llyfrgell Prifysgol Bangor;
 • Ail-greu brwydr â chledd (gan Gymdeithas Ail-Greu myfyrwyr Prifysgol Bangor);
 • Drama ganoloesol gan Gymdeithas y Ddrama Saesneg Prifysgol Bangor (a berfformiodd ddarn o’r Mabinogion yng Ngŵyl Fringe Caeredin, haf 2015;
 • Arddangosiadau gan CADW, a chyfle i ddysgu am fywyd canoloesol (mewn cyd-weithrediad â John Sherlock, alumnus Prifysgol Bangor a cheidwad Castell Caernarfon).

Lansio casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint, Ebrill 2015

Lansio casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint, a darlith gyhoeddus gan Dr Roger Simpson, aelod o fwrdd y Ganolfan: ‘Arthur, the King that Never Left Us’.

Croesawyd 80 i’r digwyddiad, ac mae’r ddarlith ar gael yma.