Y Cyfryngau a Recordiadau o Ddarlithoedd

Trefnwyd y gyfres 2020-21 o ddarlithoedd gan y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd, gan ddenu cynulleidfaoedd o ryw gant neu fwy yr un.

Mae'r gyfres o gyflwyniadau ymchwil yn ymwneud â thraddodiadau Arthuraidd a Cheltaidd: bydd yn rhoi ffocws ar berthnasedd chwedlau a’r modd y cânt eu traddodi, o fewn eu cyd-destunau Cymraeg gwreiddiol, a’r tu hwnt iddynt. Mae croesi ffiniau (yn ddaearyddol, yn ieithyddol ac yn amseryddol) yn allweddol i’n dealltwriaeth o ddylanwad y straeon hyn.

Cadwch mewn cysylltiad i ddysgu am y digwyddiadau sy’n cael eu trefnu at y dyfodol. 

Darlithoedd Ymchwil 2020-21

Siaradwr

The legacy of Chrétien de Troyes' romances in England and Scotland (Rhagfyr 2021)

Yr Athro Ad Putter Prifysgol Bristol, FBA

Hanes Cipio Gwenhwyfar yn Llenyddiaeth Cymru a Ffrainc (Ionawr 2021)

Dr Ceridwen Lloyd-Morgan Canolfan Astudiaethau Arthuraidd, Prifysgol Bangor

Arthur's First Enemy: New Evidence (Ionawr 2021)

Emeritus Prof. P.J.C. Field Canolfan Astudiaethau Arthuraidd, Prifysgol Bangor

King Arthur's Enchantresses: Morgan and Viviane, Medieval and Modern (Chwefror 2021)   

Yr Athro Carolyne Larrington Prifysgol Oxford

The Periphery of Arthurian Romance (Ireland, Scotland, Scandinavia) (Chwefror 2021)

Yr Athro Keith Busby Prifysgol Wisconsin

Word, image and ideology in Charlotte Guest’s Geraint the son of Erbin (Mawrth 2021)

Yr Athro Sioned Davies

Guenevere in the Nunnery: Nineteenth-Century Literature and Art (Mawrth 2021) Dr Alan Lupack, Prifysgol Rochester 

Writing War in Postmedieval British Arthurian Literature (Mawrth 2021)

Yr Athro Andrew Lynch, Western Australia University, President, International Arthurian Society

Recordiadau o ddarlithoedd Blaenorol

  • Ceridwen Lloyd-Morgan: Arthur yr Ynysoedd a’r Cyfandir: Edrych eto ar lenyddiaeth a thraddodiadau Arthuraidd yn yr ieithoedd Celtaidd. Accompanying PowerPoint.
  • Yr Athro Raluca Radulescu, 'Portable Arthur:', darlith gyhoeddus a draddodwyd yn lansiad y Ganolfan Arthuraidd ar 20 Ionawr 2017, yma
  • Yr Athro Raluca Radulescu, darlith gyhoeddus a draddodwyd fel rhan o gyfres darlithoedd Shankland Canolfan Stephen Colclough ar Hanes a Diwylliant y Llyfr: 'King Arthur in the Book: Uncovering Treasures in the Flintshire Harries Arthurian Collection and Bangor University Library, Archives and Special Collections' (18 Tachwedd 2016), recordiad byw ar gael yma.
  • Dr Roger Simpson, 'Arthur: the King who Never Left Us', darlith gyhoeddus a draddodwyd yn y digwyddiad 'Dathliad Astudiaethau Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor', fel rhan o lansiad Casgliad Arthuraidd Harries Sir y Fflint, Ebrill 2015, cliciwch yma i weld y recordiad.

Y Cyfryngau