Rhoddion

Caiff rhoddion eu gwahodd yn gynnes gan gefnogwyr y Ganolfan (ar ffurf cefnogaeth ariannol tuag at ariannu ysgolheigion neu fyfyrwyr ôl-radd annibynnol i ddod fel cymrodyr ar ymweliad, neu brynu llyfrau ysgolheigaidd). 

Bydd y cyfraniadau'n golygu bod modd i ysgolheictod Arthuraidd ffynnu nawr ac yn y dyfodol, a byddant yn cyfoethogi'r adnodd unigryw hwn ar gyfer astudiaethau Arthuraidd ledled y byd.